Årsmøte i Kongsvinger IL 22. mars 2018 - årsmøtedokumenter tilgjengelig

Vi minner om Kongsvinger Idrettslags årsmøte i Peisestuen på Gjemselund onsdag 22. mars kl. 19.00. Årsmøtedokumenter finnes i linken:

Årsmøtepapirer

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©