Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Her vil det løpende bli publisert informasjon om NIFs lov vedtatt av Idrettstinget 2019 og lovnormer vedtatt av Idrettsstyret med virkning 1.1.2020.

LINK TIL INFORMASJON

 

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©