Budsjett 2016

Budsjett KIL Turn 2016          
     Budsjett 2016  Regnskap 2015  Budsjett 2015  Regnskap 2014
Inntekter          
Medlemskontingent, treningsavgift          300 000          311 330       250 000         242 810
OK Bingo og utstyrsmidler NIF            15 000              6 100           5 000                         
LAM            40 000            41 912         25 000           34 048
Sponsormidler, andre tilskudd            55 000              7 900         40 000           39 589
Konkurranser, egenbetaling            40 000            86 785    
Loddsalg, kioskinntekter            40 000            40 369         25 000           37 601
Dugnader            40 000            56 100         40 000                         
Momskomp, renter            25 000            25 331         10 000           32 325
Andre inntekter          15 000            12 946           5 000             6 460
Totalt        570 000          588 773       400 000         392 833
           
Kostnader          
Trenergodtgjøring          200 000          180 912        180 000          176 543
Kontingenter            60 000            35 005          50 000            19 760
Konkurranser          120 000          155 932          55 000            59 929
Kurs/trenerlisenser            50 000            26 085          25 000            10 898
Forsikring              8 000              7 396          25 000            31 047
Utstyrsinnkjøp          100 000            51 980          40 000            40 905
Diverse kostnader            25 000          102 612          20 000            59 616
Totalt          563 000          559 922        395 000          398 698
           
Resultat              7 000            28 851            5 000             -5 865


  

 

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©