Hovedsponsorer

Vår hovedsponsor har i en årrekke vært Odal Sparebank. Vi takker for deres engasjement og håper på videre godt samarbeid.

 

Nyheter

August 2015:    Odal Sparebank har innvilget kr. 20.000,- ved innkjøp av ny Tumblingbane, tusen takk!

      

1234567

Kongsvinger Idrettslag, Brugt. 47 B, 2212 Kongsvinger. 2015©